9t69u7g45itgffe0dp2 BW
16-10-2023

23-10-2023

Maandag 16 oktober j.l. heeft de Dorpsraad Zuilichem uitgebreid gesproken met gebiedswethouder Gijs van Leeuwen van de gemeente Zaltbommel.

Vooraf hebben wij een lijst met punten aan de wethouder toegestuurd, waar we graag met hem over wilden spreken.

Woningbouw
Een belangrijk onderwerp is uiteraard de woningbouw. Daarbij zijn twee belangrijke doelgroepen te onderscheiden: het groeiende aantal senioren en starters. Immers jongeren willen graag in hun eigen dorp blijven wonen. De gemeente is doende om locaties in kaart te brengen waar in de toekomst woningbouw mogelijk is. De doelstelling is om, in de gehele Gemeente Zaltbommel, vóór 2030 1000 nieuwe woningen te realiseren. Door de gemeenteraad is de opdracht geformuleerd om eerst te zoeken naar inbreidingslocaties, en pas daarna te kijken naar uitbreiding buiten de huidige kernen. Weet u of hebt u grond waar woningbouw nu of op termijn mogelijk wordt? Geef het dan door aan de gemeente.

Heeren van Suylighem
Uiteraard is ook stil gestaan bij de ontwikkeling rond de Heeren van Suylighem. Er is vergunning verleend voor de bouw van woonaccommodatie voor 150 hoofdzakelijk internationale werknemers. Deze dienen werkzaam te zijn binnen de regio. Daarnaast dient 10% beschikbaar te blijven voor z.g. spoedzoekers. De bouw dient aan te vangen binnen drie jaar na verlening van de vergunning.

Kleinschalig industrieterrein
Verder is o.a. gesproken over de wens tot een kleinschalig bedrijfsterrein, waar kleine ondernemers, waaronder ZZP-ers een opslag- of werkruimte kunnen krijgen. De Gemeente is bereid hierover mee te denken.

Voetbalvelden Zuilichem
Ook wordt gekeken naar de toekomst van het voetbalveld van de voormalige VV Zuilichem. Dit hangt weer samen met het besluit tot de ontwikkeling van de MFA, wat in maart 2024 moet worden genomen.

Verkeersveiligheid
Veilige fietsroute Zuilichem-Brakel, dit is een traject dat binnen de Gemeente reeds loopt.

Ongelijke trottoirs na aanleg van glasvezel. Dit blijven melden via de Buitenbeterapp. Het bedrijf die de kabels heeft gelegd moet dit oplossen maar dan dient het wel gemeld te worden.

Witte vlieg
De hinder van de in miljoenen aantallen aanwezige witte vlieg. Van dit laatste zullen wij melding maken bij de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.