Dorpsbudget
Denk met ons mee!

Vraag budget aan voor jouw idee!

Al enkele jaren heeft de gemeente Zaltbommel dorpsbudgetten beschikbaar gesteld. Voor Zuilichem betekent dit dat Dorpsraad Zuilichem de beschikking heeft over een vast budget, eventueel aangevuld met een projectenbudget.

Graag wil Dorpsraad Zuilichem samen met de inwoners van Zuilichem zorgen dat het geld, ook in 2024, goed besteed wordt! Dus heb je een idee, een plan, een wens voor iets? Stel een plan en begroting op en neem gerust contact op met het bestuur als je hulp nodig hebt bij het onderbouwen en opstellen van je voorstel!

Hoewel wij als Dorpsraad Zuilichem verantwoordelijk zijn voor het verdelen van het dorpsbudget en ook verantwoording moeten afleggen aan de gemeente gaan wij de plannen niet zelf uit voeren. Jij zult je ideeën zelf moeten uitvoeren. Wij kunnen je wel ondersteunen en kunnen ook faciliteren bijvoorbeeld met behulp van het leggen van contact of via onze Facebookpagina en website.

Spelregels Allereerst moet de besteding voldoen aan het doel: het behouden, bewaken en versterken van de leefbaarheid in ons dorp en het versterken van de zelfredzaamheid en saamhorigheid. Daarnaast zijn er een aantal aanvullende voorwaarden voor de toekenning, onder andere ten aanzien van de mate van draagvlak, de onderbouwing van en begroting voor het project en de verslaglegging van de uitvoering en verantwoording van de bestedingen van het project. De exacte voorwaarden staan onderaan deze pagina.

Het bestuur van de Dorpsraad Zuilichem is (eind)verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van het dorpsbudget. Omdat het dorpsbudget bedoeld is voor alle inwoners zal er aan het einde van ieder jaar een overzicht en verantwoording van de gelden gepubliceerd worden.

Werkwijze

Wat moet je doen om voor een bijdrage uit het dorpsbudget in aanmerking te komen?

Stel jezelf de vraag, heeft jouw/jullie plan of initiatief voldoende draagvlak?

Ja? Leuk! Zoek dan een groepje mensen die dit initiatief met jou willen dragen en uitvoeren. Is het antwoord op deze vraag ook ja?: kunnen alle inwoners profiteren (in potentie) van het initiatief dus dient het een algemeen doel en geen besloten initiatief?

Mooi zo! Dien dan een goed onderbouwd voorstel in, welke voldoet aan de doelstelling. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. Lever deze inclusief de

gevraagde bijlagen graag voor 1 april (grotere projecten uiterlijk 1 februari) van het kalenderjaar in bij het bestuur van Dorpsraad Zuilichem.

Maak een begroting en wie weet zijn er misschien ook andere fondsen beschikbaar voor dit initiatief (dit is vooral belangrijk als het om grotere bedragen gaat). Bedenk goed wat de gevolgen zijn van jou/jullie initiatief. Moet er bijvoorbeeld in de toekomst onderhoud plaats vinden? In dat geval kun je vragen of er binnen het Dorpsbudget geld gereserveerd kan worden in de meerjarenbegroting

Vul het aanvraagformulier in en mail naar info@dorpsraadzuilichem.nl