Over ons
Dorpsraad Zuilichem
Over ons

Dorpsraad Zuilichem

Rond het jaar 2000 is de Dorpsraad Zuilichem opgericht door enkele inwoners die graag wat wilden doen aan de leefbaarheid van het dorp.

Belangrijkste taak van de Dorpsraad is luisteren naar bewoners van Zuilichem en inventariseren met welke verbeteringen het dorp gebaat is. In die zin opereren we als ‘oren en ogen van de gemeente’. Om die taak goed te kunnen uitoefenen, werken we samen met onder meer plaatselijke belangenorganisaties en verenigingen.

Onze speerpunten

  • Woningbouw
  • Leefbaarheid dorp
    • ontmoetingsplaatsen
    • verfraaiïng van het dorp
  • Veiligheid
  • Sociale betrokkenheid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Laatst opgeleverd

Entree Zuilichem
Opening Entree Zuilichem

Afgelopen Februari hebben wij samen met geïnteresseerde, betrokkenen en de wethouder het project 'officieel' mogen openen! 

Schakel tussen Zuilichem en de Gemeente Zaltbommel

Destijds is de Kern Contact Groep opgericht om de leefbaarheid en veiligheid in ons mooie dorp te verbeteren. Dit initiatief is door de Gemeente Zaltbommel omarmd, wat er toe heeft geleid dat ook in andere kernen een Dorps- of Wijkraad met eenzelfde doelstelling is opgericht. Dit heeft er toe geleid dat ook de Kern Contact Groep is ingericht volgens de nieuwe gemeentelijke aanpak van het Dorps- en Wijkgericht werken en is de Kern Contact Groep overgegaan in de Dorpsraad Zuilichem. De dorpsraad is een autonome stichting en gesprekspartner van de gemeente en spreekbuis voor de Zuilichemers. Een belangrijke schakel tussen Zuilichem en de gemeente Zaltbommel. De Dorpsraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar en houdt daarbij ook regelmatig inloopuurtjes zodat de inwoners van Zuilichem een punt kunnen inbrengen en toelichten. In de Agenda wordt opgenomen wanneer er een volgend inloopspreekuur is. Bij de vergaderingen schuift ook dorps- en wijkcoördinator van de gemeente Zaltbommel aan.

De onderwerpen waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt zijn onder andere: woningbouw voor starters en bejaarde, verfraaiïng van het dorp zoals plantsoenen, het mooie hekwerk rondom het monumentje en koningsboom bij het dorpshuis, de totstandkoming van een skeelerbaan, overhangende begroeiïngen, kassenbouw en nog vele andere zaken.