Agenda 2023

Dorpsraad Zuilichem komt 8x per jaar samen om te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen bespreken wij ook ingekomen stukken. Dit zijn vaak wensen, opmerkingen of ideeën vanuit dorpsbewoners.

Heeft u ook een idee, wens of opmerking? Dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt online uw voorstel of verzoek indienen maar u kunt natuurlijk ook persoonlijk een van onze dorpsraadleden aanspreken.

De inloopavonden vinden plaats in het Dorpshuis Den Ham. Iedereen is die avond van harte welkom tussen 19.30 en 20.00 uur om struikelpunten/wensen of ideeën voor te leggen.

Vergader agenda 2024

 19-02-2024 - 19.30 uur
25-03-2024 - 19.30 uur  Inloopavond*
13-05-2024 - 19.30 uur
24-06-2024 - 19.30 uur
26-08-2024 - 19.30 uur  Inloopavond*
07-10-2024 - 19.30 uur
18-11-2024 - 19.30 uur