HeerenvanSuylighem nieuwestatus.jpg 2
Update Heeren van Suylighem

04-09-2023

De laatste weken circuleren er diverse geruchten met betrekking tot de toekomstige bouw van wooneenheden op het terrein van de voormalige Heeren van Suylighem. 

Het is niet bekend waar deze geruchten op gebaseerd zijn. Daarom delen wij hier wat er bij ons op dit moment bekend is.

Het terrein is in eigendom van een beleggings- en ontwikkelingsmaatschappij. Deze heeft een aanvraag ingediend voor het realiseren van wooneenheden voor 150 personen, overwegend arbeidsmigranten. Omdat de aanvraag voldoet aan de beleidsregels die hiervoor door de gemeenteraad zijn vastgesteld, is de aanvraag ingewilligd, met dien verstande dat 10% van de wooneenheden beschikbaar moet zijn voor z.g. spoedzoekers. Dat zijn mensen die op korte termijn woongelegenheid moeten hebben, bijv. als gevolg van echtscheiding, of statushouders zoals die nu ook elders in het dorp wonen.

Het is bekend dat verkamering van woningen in de kernen na 2024 niet meer is toegestaan. Arbeidsmigranten die nu in het dorp woonachtig zijn kunnen dus uitwijken naar de nieuwe locatie aan de Maaswaalweg.

Uiteraard blijft de Dorpsraad de ontwikkelingen kritisch volgen.

HeerenvanSuylighem nieuwestatus