Inloopavond 4 september

Communicatie

Rekening houden met inwoners zonder internet

We zijn voornemens om in de decembermaand in plaats van een kerstkaart een kerstkrantje te maken. Hierin zullen we de punten uitlichten waar dit jaar aan gewerkt is is en de zaken die voor volgend jaar op de planning staan.

Verder onderzoeken we de mogelijkheden voor het plaatsen van stukjes in de Bommelerwaardgids.

Betere communicatie vanuit de dorpsraad (ook bij activiteiten)

Wij zullen proberen om vanaf heden meer te gaan communiceren wat ons bezighoud en welke projecten we hebben lopen. Dit gaan we vooral doen middels de website en onze social kanalen.

Groen

Ook plantenhangers in de Zijlstraat richting de Mertstraat

We hebben een vast aantal plantenhangers ter beschikking. We kijken nu of we wellicht 5 hiervan kunnen rouleren door het dorp.

Natuurmonumenten proefzakjes inzaaien in de bermen

Deze zakjes zijn ook gratis af te halen van Nico van Wijk op de Maas Waalweg. Wij gaan ze niet inzaaien.

Door het maai- en groenonderhoudbeleid vanuit de gemeente is het ook niet zomaar mogelijk om bermen in te zaaien.

Meer kleur/bloemen voor het aangezicht van Zuilichem. Beplanting aan de Maas Waalweg.

We gaan contact leggen met BeeDeals van de Capreton voor deze vraag.

Meer bloemen en planten voor de bijen en insecten

We gaan de persoon die dit aangekaart heeft benaderen of hij hierin mee wil denken. Ook zullen we BeeDeals vragen naar ideeën.

Schelpenpad entree is niet hondvriendelijk

Dat is een bewuste keuze geweest. Het is de bedoeling dat de honden op het gras naast het pad lopen, om zoveel mogelijk te voorkomen dat de honden op het pad poepen.

Bloeiende struikjes bij de bankjes nieuwe entree

Extra struiken en planten zorgen ook voor extra onderhoud. Daarom hebben wij er nu voor gekozen dit niet te doen. Als inwoners zich geroepen voelen om dit onderhoud als vrijwillige taak op zich te nemen nodigen wij ze van harte uit een mail te sturen naar info@dorpsraadzuilichem.nl

Rotonde van Zuilichem mooi inplanten

De rotonde is in het bezit van de provincie. Het is mogelijk dat een bedrijf de rotonde adopteert, maar dan moeten zij ook al het onderhoud doen. Mocht daar interesse voor zijn, horen wij dat natuurlijk graag!

Ook als inwoners zich geroepen voelen om dit onderhoud als vrijwillige taak op zich te nemen nodigen wij ze van harte uit een mail te sturen naar info@dorpsraadzuilichem.nl

Witte vliegjes overlast

Dit is een kwestie voor de ODR, we hebben het inmiddels gemeld maar nog geen reactie. Zeer waarschijnlijk komen de vliegjes uit de kassen, maar daar zou verder onderzoek naar gedaan moeten worden.

Gebied watermolen entree Zuilichem. Waterloop klopt niet bij het kerkhof

De waterkering hoort eens in de zoveel tijd te overstromen. Dit zorg voor verversing van het water in de tussensloot.

Jeugd

We hebben veel punten binnen gekregen over het wegtrekken van de jeugd uit Zuilichem. De punten die binnengekomen zijn betreffen o.a.:

 • Jeugdhonk voor grotere kinderen
 • Activiteiten voor jeugd in de vorm van soos, sport, etc.
 • Sportcoachen samen oplopen om jeugd te verbinden.
 • Meer activiteiten/verenigingen voor jeugd. Het gaat een grijs dorp worden als alle voorzieningen weggaan.
 • Meer jeugdfaciliteiten voor 10+. Jonge kinderen hebben speeltuin de 'oudere' gaan hier alleen heen om te 'hangen'.

Vooropgesteld dat wij als dorpsraad ook graag zouden zien dat er voor de jeugd meer georganiseerd gaat worden, is dit niet de taak van een dorpsraad.

Wat wij wel gaan doen is in gesprek gaan met een van de jeugdwerkers van de gemeente om zo een beter beeld te krijgen van de wensen van de jeugd zelf. Daarna gaan wij kijken of we hierin qua faciliteiten in het dorp iets kunnen betekenen.

Verder willen we toch vooral oproepen om dit soort iniatieven met elkaar als inwoners op touw te zetten. Als iemand een idee heeft en vrijwilligers zoekt, willen wij daar onze kanalen zeker voor inzetten.

Ook denken wij dat het Dorpshuis Den Ham hierin een mooie rol kan spelen. Alles valt en staat bij gedreven vrijwilligers.

Sociaal

Een aantal punten die betrekking hebben tot sociale gelegenheden hebben wij overgedragen aan Dorpshuis Den Ham. Te weten:

 • Nieuwe tradities invoeren
  • Kerstviering
  • Midzomerviering
  • 70-ties dansavond
  • Pubquiz
 • Dorpshuis structureel open van bijv. 15:00 - 17:00 uur.  Terras voor koffie, thee, ijsjes..
 • 1x per maand een Pubquiz
 • 4 à 6 per jaar Dorpsavond in het Dorpshuis. Hapje + drankje gezelligheid.
 • Betrokkenheid Dorpshuis

Wederom is het sleutelwoord 'vrijwilligers'.

Wil jij je graag inzetten voor een van deze punten? Of wellicht heb je een ander sociaal iniatief waar je draagvlak voor zoekt? Stuur even een mailtje naar info@dorpsraadzuilichem.nl

Wij kunnen dan een oproep voor je plaatsen op onze site en social kanalen.

Meer horeca

We horen veel 'klachten' over het wegtrekken van alle voorzieningen uit het dorp. We snappen dat het vervelend is dat er steeds verder gereden moet worden voor een frietje, frisje of biertje.
Echter moeten we ons wel realiseren dat het een kwestie is van vraag en aanbod. Kennelijk is er in ons dorp te weinig animo voor dergelijke horeca en is het dus niet aantrekkelijk voor ondernemers om zich hier te vestigen.

Buitendijkse trap naar de Waal

Deze mogelijkheid hebben wij recent onderzocht. Helaas is het gehele plan afgekeurd door het Waterschap Rivierenland. De reden hiervoor is dat de trap te dicht bij de waterlijn zal komen. Met het oog op hoog water is dit een te groot risico voor de dijk.

Diverse

Urnen bijzetten op de begraafplaats

Wij hebben dit verzoek al vaker bij de gemeente neergelegd. Zij gaven hiervoor eerder geen toestemming omdat er een urnenmuur aanwezig is in Zaltbommel. Wij zullen het verzoek echter nogmaals indienen met extra notitie dat er vraag naar is vanuit de inwoners.

Honden(poep)beleid

We hebben een hoop vragen gehad over het honden(poep)beleid in ons dorp.

De volgende vragen hebben wij hier even samengevat: > Hondenpoepwagen neemt enkel bebouwde kom mee in route, > Prullenbakken en zakjes voor de hondenpoep, > Hondenlosloopgebied.

Wij zullen deze vragen bespreken met de gemeente en waar we kunnen ook zelf met voorstellen komen voor een beter beleid. In Zuilichem wonen een hoop mensen met honden, we begrijpen dat dit bij gebrek aan een goed beleid ook tot overlast kan zorgen.

Voor een hondenlosloopgebied kijken wij nu even in de richting van het weggetje naast Corné van Veen auto's. We gaan de mogelijkheden bespreken met de gemeente.

Bankjes onderaan bij de Waal

Dit kan niet vanwege het hoge water. Waterschap Rivierenland staat dit niet toe.

Speeltoestellen voor kleine kinderen op 't Boske

't Boske is juist ingericht op de wat oudere kinderen. Zodat zij een eigen plek hebben waar ze geen rekening hoeven te houden met kleine kinderen. Voor laatstgenoemde zijn er reeds 3 speeltuinen in het dorp te vinden.

Wandelpad langs de Waaldijk

Door het gebrek aan ruimte lijkt dit vooralsnog niet mogelijk. Wel is er al een struinroute onderdijks waar wandelaars gebruik van kunnen maken. Zodra er vanuit de gemeente een mogelijkheid lijkt te zijn voor een dergelijk wandelpad op de dijk houden wij u natuurlijk op de hoogte.

Borden langs de dijk met historische weetjes over Zuilichem (net als Brakel bijvoorbeeld heeft)

We nemen dit idee mee in ons overleg over het projectenbudget. We gaan kijken naar de mogelijkheden hiervoor.

Buitendijkse trap naar de Waal

Deze mogelijkheid hebben wij recent onderzocht. Helaas is het gehele plan afgekeurd door het Waterschap Rivierenland. De reden hiervoor is dat de trap te dicht bij de waterlijn zal komen. Met het oog op hoog water is dit een te groot risico voor de dijk.

Wandelpad maken langs de molen bij de Heemstrabaan

Dit is particulier terrein. 

Grijze containers terug inplaats van de ondergrondse containers

Het gemeentebeleid is dat er binnen de bebouwde kom gebruik gemaakt moet worden van de ondergrondse containers. Het buitengebied heeft nog wel een grijze container. Wij kunnen dit beleid niet veranderen.

Wil u hier toch stappen tegen ondernemen, raden wij u aan contact met de Avri te zoeken. Door op deze link te klikken kunt u een klacht indienen.

De dorpsraad laat bomen kappen in het dorp?

Dit gaat - naar wat wij denken - over de bomen in de buurt van 't Boske. De kap van deze bomen was echter een beslissing vanuit de gemeente en niet van de dorpsraad.

Verzamelbak voor zwerfafval

Fijn dat er mensen zijn die ons dorp schoon willen houden en dus regelmatig een rondje doen om zwerfafval te verzamelen. Wij hebben begrepen dat als je een melding maakt in de Buiten Beter app dat je zakken met zwefafval hebt, de gemeente deze dan komt ophalen.

Wij zouden dus adviseren een melding in die app te doen. Het plaatsen van een container is niet zo eenvoudig in het huidige afvalbeleid.

Het dorpshuis zoekt vrijwilligers!

Wil jij het dorpshuis en dus de Zuilichemse gemeenschap af en toe best een handje helpen? Wordt dan vrijwilliger bij het Dorpshuis Den Ham. Aanmelden kan via info@dorpshuiszuilichem.nl.

Ingekomen stukken die je zelf het beste kunt melden via de Buiten Beter App

 • Overlast van de kassen lampen
 • Onderhoud speeltuintjes
 • Rioolputten die niet op tijd geleegd worden na een melding
 • Meer groen en bomen in het straatzicht
 • 30km bakken terugplaatsen op de Waaldijk richting Nieuwaal
 • Bushaltes onderhoud
 • Snoeien bramen in het Kerkwegje
 • Achterstallig onderhoud onkruid
 • Slecht herstel van het straatwerk na gravingen van Delta.

Wat je o.a. kunt melden in de Buiten Beter app:

 • Vernielingen aan speeltuinen
 • losliggende tegels
 • graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen
 • defecte straatverlichting of omver gereden paaltjes en verkeersborden
 • bak vol of hondenpoepzakjes op
 • gladheid
 • problemen aan het riool
 • eikenprocessierups in openbaar groen
 • overlast van ongedierte (ratten, muizen)
 • vuurwerkoverlast
Melding doen over problemen in jouw leefomgeving

Buiten Beter app

Probleem ontdekt of een vraag over een openbare ruimte? Gebruik dan de BuitenBeter app. Jij maakt via de app een foto van de situatie en stuurt deze met aanvullende gegevens direct aan ons door. Meer informatie over de app en het downloaden van de app vind je op de website van BuitenBeter. Of bekijk de video: Hoe werkt BuitenBeter?

Staat jouw onderwerp niet in de lijst maar wil je toch een melding doen bij de gemeente?